Svenska    English

kollektivet@vildvaxande.org

Start

Urvision

Texter

Ljudfiler

Filmer

Länkar

Om oss


Om oss
-

Vi är ett nätverk av personer som längtar efter ett liv i harmoni med naturen. Vi har en längtan till vårt ursprung. Till ett liv som jägare och samlare, det liv vi är menade att leva. Ett liv där vi blir de fria och vilda varelser vi egentligen är, där alla andra varelser blir våra systrar och bröder. Ett liv baserat på ömsesidig respekt, istället för den nu närapå överallt rådande exploateringen. En exploatering som har pågått ända sedan civilisationens1 uppkomst. Ända sedan människor började domesticera växter och djur, vilket var starten på en ond spiral av mer och mer obalans. En inre obalans som manifesteras i den yttre verkligheten, som i sin tur förstärker den inre obalansen, i en accelererande process.

Vi försöker bryta denna onda spiral. Vi ser oss som en del av det uppvaknande som pågår världen över. Ett uppvaknande som bygger på insikten om det otillfredsställande och ohållbara i det sätt vi moderna människor lever på. Detta uppvaknande är ett återknytande till den uråldriga visdomen, det ursprungliga sättet att leva. Det sätt som alla vilda varelser lever på.

Då vi ser oss själva som en del av naturen och därför känner medkänsla med allt liv, blir motstånd mot civilisationen, och dess oundvikliga destruktivitet, en självklarhet. Ett försvar av naturen är alltid självförsvar.

Samtidigt som vi försvarar oss mot civilisationens angrepp på livet, så strävar vi mot att hitta mer balanserade sätt att leva. Detta gör vi bland annat genom att arrangera vildmarksläger (se aktiviteter) för att knyta kontakt med andra människor och med Jorden. Vi ser dessa läger som steg på vägen mot ett permanent liv i det vilda.

Vi är inte ute efter att isolera oss helt från den civiliserade världen, utan vill sprida dessa tankar och idéer. Vi vill ge det vi har fått vidare till andra. Denna hemsida är en del av detta. Andra delar är till exempel vårt zine Vargatid (se texter) samt att vi anordnar filmvisningar och diskussionsträffar (se aktiviteter).

Vi vill gärna komma i kontakt med dig och alla andra som är inne på liknande spår.

För ett liv i harmoni med naturen,

Det vildväxande kollektivet

kollektivet@vildvaxande.org
 

1 För en förklaring av vad vi menar med civilisation se texten Vad är grön anarki? under Texter.

 


Dead Society
En film av Thomas ToivonenVargatid
Ett zine för en ursprunglig relation till Moder Jord


Fimbulvinter - Anarko-primitivism på svenska
Civilisationskritisk blogg


Teaching Drum Outdoor School
Skola för ursprungligt leverne


Paleo-life
Forum för ursprungligt leverne