Svenska    English

kollektivet@vildvaxande.org

Start

Urvision

Texter

Ljudfiler

Filmer

Länkar

Om oss


Texter
-

Agneta Enström - En annan berättelse om världen

Agueli - Recept på en bättre värld

Arméns överlevnadshandbok

Communique #23

Daniel Quinn - Ismael - på svenska

Daniel Quinn - Ishmael  - på engelska

Derrick Jensen - Premisserna från Endgame

Jean Liedloff - Kontinuumbegreppet

Kevin Tucker - Att producera eller inte producera

KH - Civilisationen och universitetsstudier vs Ursprungskulturer

Loke Vildrote - Argument mot jakt - en anarkoprimitivist svarar

Loke Vildrote - Försiktiga förslag från en anarko-primitivist

Nattsmyg - Jordord

Riktlinjer för ursprungligt leverne i vardagen

Stockholms Fria Tidning om Det vildväxande kollektivet och grön anarki.

Vad är grön anarki?

Vargatid #1

Vargatid #2

Vargatid #3

Yelah-debatten om grön anarki

 


Dead Society
En film av Thomas ToivonenVargatid
Ett zine för en ursprunglig relation till Moder Jord


Fimbulvinter - Anarko-primitivism på svenska
Civilisationskritisk blogg


Teaching Drum Outdoor School
Skola för ursprungligt leverne


Paleo-life
Forum för ursprungligt leverne