Svenska    English

kollektivet@vildvaxande.org

Start

Urvision

Texter

Ljudfiler

Filmer

Länkar

Om oss


RIKTLINJER FÖR URSPRUNGLIGT LEVERNE I VARDAGEN
av Tamarack Song och Lety Seibel


När vi återupptäcker vilka vi verkligen är, söker vi ofta efter vägar att integrera vår nyupptäckta medvetenhet i våra dagliga liv. Här följer några förslag som har fungerat för många. För mer information om något av nedanstående, gå till
www.teachingdrum.org

Vakna med gryningen. Hörsamma genast dina drömmar.

Lev i och för stunden, för det är allt som finns. Gör det nu. Att driva i det förflutna eller skynda in i framtiden berövar dig på skönheten i nuet.

Värdesätt och hedra allt som om det vore en gåva, vare sig det handlar om behag eller obehag. En dag insér du vad syftet och tacksamheten låg i.

Tillbringa tid varje vecka med ett barn under 6 års ålder.

Vandra dina dagar utan alarmklocka eller armbandsur.

Utöva aerobisk träning 3 gånger i veckan, inte bara för träningens skull, utan som en integrerad del av ditt liv.

Använd månen som tideräkning. (Ex de fallande lövens tilltagande måne.)

Var som en fråga. En fråga leder till en annan och föder frågvishet. Svar stänger oss ute från andra möjlighter, uppmuntrar fördömmelse och kategorisering.

Öva på närvaro- och samklangsfärdigheter (”skuggning”, balans, bryta mentala mönster, komma i samstämmighet, sinnesväckelse) ideligen. Inte som isolerade utövningar, utan integrerat i annars vardagliga aktiviteter.

Huka dig och sitt med benen korsade när helst möjligt (när du äter, när du läser och skriver, besöker folk eller handarbetar).

Håll logg över foderinsamling, inklusive plats- och månläge (ex. Ormbunke – samlad vid halvmåne efter första purjon.)

Hedra och respektera (vördnad och medvetenhet) alla saker och allt levande. Ex.: skänk offergåvor (en växt, en hårslinga) och uttala dina önskningar/behov innan du samlar mat, reser, ber om hjälp.

Öva dig på att tala sanning mot dig själv och andra
• när något är oklart, fråga hällre än att anta
• ta det med den behörige— att ta det med någon annan är skvaller
• lyssna i tysthet — ge full uppmurksamhet
• uttryck istället för att förtränga, nu istället för sen
• när du uttrycker dig, var kortfattad och koncis
• uppmärksamma, erkänn och arbeta dig genom motsägelsefulla tanke- och talmönster; kom ihåg att de bara fyller skålen till hälften, den andra hälften är för kunskapen de bringar.
• bryt dig lös från absoluta tankemönster (alltid-aldrig); tänk och prata om ”kanske” och ”vanligtvis”.

Utöva Da'i (respectfull återlämning av avföring, fingernaglar, hår, menstruationsblod, etc. till jorden.)

Lämna fält-guider hemma. Observera istället, använd minnet, notera. Kvalitets relationer kräver närvaro. Använd böcker som ett sista steg i vetskap.

Bekanta dig med ursprungsspråket som talades i ditt område och tillsätt regulbundet dessa ord och fraser till ditt vardagliga språk. Urspråk reflekterar själen i landskapet och speglar de naturliga förhållandena där.

Att själv skapa så mycket av våra egna kläder, matredskap, kanotpaddlar och andra vardagliga redskap som möjligt, hjälper oss att känna oss mindre alienerade och istället i större kontakt med meningen med våran existens.

Använd mjuka, tunna skodon och kläder. Hårdbottnade skor och denim-tyger är styva och kolliderar med hudens känslighet. Kraftigt mönstrade sulor river upp marken.

Ät din ursprungliga föda—minimalt med kolhydrater, inga mjölkprodukter, frukt och nötter, naturligt kött, fett och ägg.

Ät långsamt, lättsamt, med vishet och med heder.

Fasta periodvis (en dag i veckan passar bra för många).

Kolla ofta hur du kan bistå din krets, moderjord och relationerna där emellan. Bara genom att ge kan vi få.


 


Dead Society
En film av Thomas Toivonen



Vargatid
Ett zine för en ursprunglig relation till Moder Jord


Fimbulvinter - Anarko-primitivism på svenska
Civilisationskritisk blogg


Teaching Drum Outdoor School
Skola för ursprungligt leverne


Paleo-life
Forum för ursprungligt leverne