Svenska    English

kollektivet@vildvaxande.org

Start

Urvision

Texts

Audio Files

Films

Links

About us


Texts

Most texts are in swedish:

 

Agneta Enström - En annan berättelse om världen

Arméns överlevnadshandbok

Communique #23

Daniel Quinn - Ismael - på svenska

Daniel Quinn - Ishmael  - på engelska

Derrick Jensen - Premisserna från Endgame

Jean Liedloff - Kontinuumbegreppet

Kevin Tucker - Att producera eller inte producera

KH - Civilisationen och universitetsstudier vs Ursprungskulturer

Loke Vildrote - Argument mot jakt - en anarkoprimitivist svarar

Loke Vildrote - Försiktiga förslag från en anarko-primitivist

Native Lifeway Guidelines for Daily Living

Nattsmyg - Jordord

Stockholms Fria Tidning om Det vildväxande kollektivet och grön anarki.

Vad är grön anarki?

Vargatid #1

Vargatid #2

Vargatid #3

Yelah-debatten om grön anarki

 


Dead Society
A film by Thomas ToivonenVargatid
A zine for a native relation to Mother Earth
(in swedish)

Fimbulvinter - Anarcho-primitivism in Swedish
Blog critical of civilization


Teaching Drum Outdoor School
School for Native living


Paleo-life
Forum for Native living (in Swedish)